Кабмін уточнив перелік відомостей, необхідних для видачі ліцензії на будівельну діяльність

Кабінет міністрів України уточнив перелік відомостей, які суб'єкту будівельної діяльності необхідно подавати для видачі відповідної ліцензії.

Кабінет міністрів України уточнив перелік відомостей, які суб'єкту будівельної діяльності необхідно подавати для видачі відповідної ліцензії. Про це йдеться у постанові уряду № 7 від 9 січня 2014 р.

Так, Кабмін вніс до порядку ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396, зміни, що додаються.

Згідно зі змінами, суб'єкт будівельної діяльності подає або надсилає поштою до органу ліцензування заяву про видачу ліцензії, в якій повинні міститися такі відомості про суб'єкта будівельної діяльності - заявника: для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, контактні телефони, електронна адреса, а також наявність філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, із зазначенням їх назви та місцезнаходження; для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, контактні телефони, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), електронна адреса, а також у разі наявності місць провадження заявленої діяльності - їх місцезнаходження".

Крім того. Кабмін доповнив порядок пунктом 51 такого змісту: "Орган ліцензування на підставі звернення юридичних або фізичних осіб щодо наявності недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом будівельної діяльності для отримання ліцензії, проводить перевірку таких документів з використанням державних реєстрів відповідно до законодавства".

Також уряд виклав абзац перший пункту 6 у такій редакції: "У разі коли суб'єкт будівельної діяльності подав документи не в повному обсязі, в них виявлено невідповідність вимогам цього порядку та законодавства або відповідно до пункту 51 цього порядку виявлено недостовірні відомості, орган ліцензування повертає їх заявникові разом із відповідним письмовим повідомленням у десятиденний строк з дня надходження заяви про видачу ліцензії".